TAVOITTEENI

Suomen puolustus nojautuu yleisen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin, jota tukee laaja vapaaehtoistoiminta ja -koulutus. Järjestelmämme on erittäin kustannustehokas, sillä noin kolmen miljardin euron puolustusbudjetilla kykenemme ylläpitämään eurooppalaisittain erittäin torjuntakykyisiä ilma- ja merivoimia sekä koko maan puolustukseen kykeneviä maavoimia. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280.000 henkeä, joista yli 96 prosenttia on reserviläisiä.

Puolustus kuuluu EU:ssa kansalliseen päätösvaltaan mutta monet unionin päätökset heijastuvat käytännössä kuitenkin siihen. Viime toukokuussa voimaan tullut, henkilötietojen käyttöä tiukentanut EU:n tietosuoja-asetus vaikeutti merkittävästi erilaisten maanpuolustusyhteisöjen toimintaan sekä jäsenvärväystä. Tuore asedirektiivi puolestaan pakotti muuttamaan aselainsäädäntöä ja tullee jossain määrin vaikeuttamaan reserviläisten ampumataitojen ylläpitoa.

Emme tarvitse enää yhtään lisädirektiiviä, joka vaikeuttaa eurooppalaisittain ainutlaatuisen puolustusjärjestelmämme toimintaa. Tarvitsemme myös lisää jämäkkyyttä EU:n ulkorajojen valvontaan. 

Mikäli haluat tukea kampanjaani, voit tehdä lahjoituksen täältä.