ANSIOLUETTELO

Koulutus

Valtiotieteiden kandidaatti / maisteri 1987, Turun Yliopisto

Ylioppilas 1980, Hermannin lukio Salo

Työhistoria

Toiminnanjohtaja Reserviläisliitto ry 1998-

Asiamies Aliupseerien Huoltosäätiö rs 1997- 2017

Järjestösihteeri Reserviläisliitto ry 1990-1997

Projektisihteeri Maanpuolustuksen Tuki ry 1990-1993

OPS-kirjuri ja henkilöstöosaston ACC YKSV EOD Damaskos  1988-1990

Turun kaupunki / Varissuon sosiaaliasema / vs. sosiaalitarkkailija, 1988

Useita kesätyöpaikkoja 1979-1986

Varusmiespalvelus ja sotilasarvo

Porin Prikaati ja Kaartin Pataljoona 1987-1988

Aliupseerikoulu, Porin Prikaati 1987

Vääpeli 2007

Kielitaito

Suomi, äidinkieli

Englanti, hyvä kirjallinen ja suullinen taito

Ruotsi, asetuksen 442/87 §:n mukainen taito

Julkaisut

Isänmaan Hyväksi - Reserviläisliitto 1955-2005 / ISBN 952-91-9499-4 / 2005

Reservin Aliupseerien Liitosta Reserviläisliitoksi / ISBN 952-90-7256-2 / 1996

Reservin Aliupseerien Liitto - 40 vuotta maanpuolustusta / ISBN 952-90-6405-5 / 1995

Opas poliittisen historian puoluekortiston 1983 käyttäjille / Opintomoniste 2/1983

Artikkeleita Reserviläinen-lehdessä 1991-

Luottamustehtävät

Suomen Lihavuusleikatut LILE ry:n puheenjohtaja 2017

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy / hallituksen jäsen 2005 -

Reservin Aliupseerina Suomessa - Muistitietoa itsenäisyyden ajalta / toimituskunnan jäsen 2003-2005

Maanpuolustuslehden Kustannus Oy / hallituksen jäsen 1997-2006

Reserviläisen Tuki Oy / hallituksen jäsen 1995-2007

Reserviläinen-lehti / toimituskunnan jäsen 1994-


Mikäli haluat tukea kampanjaani, voit tehdä lahjoituksen täältä.